Συσσωρευτές OPzS Εφεδρικής Λειτουργίας 2volt Yusuba Σωληνωτών πλακών
 Χωρητικότητα 
Πλακών
Τύπος     Στοιχείου     Ονομαστική
Χωρητικότητα
Ah c10
Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου χιλ. Βάρος σε Kg +/-5%
a b H c Με  ηλεκτρολύτη  Χωρίς  ηλεκτρολύτη 
 
50Ah 4 OPzS 200 200   103    206   406   -  17.5 12.4
5 OPzS 250 250 124 21.2 14.8
6 OPzS 300 300 145 24.7 17.2
 
70 Ah 5 OPzS 350 350 124 206 547  -  27.3 19.0
6 OPzS 420 420 145 32.0 22.2
7 OPzS 490 490 166 37.6 25.2
 
100 Ah 6 OPzS 600 600 145 206 774 - 45.4 31.9
8 OPzS 800 800 191 210 80 62.1 44.4
10 OPzS 1000 1000 233 110 75.6 53.6
12 OPzS 1200 1200 275 140 89.3 62.5
 
125 Ah 12 OPzS 1500 1500 275 210 924 140 110.7 75.0
16 OPzS 2000 2000 400 214 900 110 160.0 110.0
20 OPzS 2500 2500 487 212 110 215.4 145.0
24 OPzS 3000 3000 576 212  140  249.0 170.0