Συσσωρευτές Yusuba OPzV (GEL), Εφεδρικής Λειτουργίας 2volt Σωληνωτών πλακών
 Χωρητι-
 κότητα 
Πλακών
Τύπος     Στοιχείου     Ονομαστική
Χωρητικότητα
Ah
Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου χιλ. Βάρος σε Kg
+/-5%
Πλήθος
 Ακρο-
 δεκτών 
 Τιμή με 
 φπα 24% 
c10 c100 a b H c Με  ηλεκτρολύτη 
 
50Ah 4 OPzV 200 200 255   103    206   398   -  18.5  2    €
5 OPzV 250 250 320 124 22.2   €
6 OPzV 300 300 280 145 26.7   €
 
70 Ah 5 OPzV 350 350 450 124 206 514  -  29.3  2    €
6 OPzV 420 420 540 145 34.0   €
7 OPzV 490 490 625 166 39.6   €
 
100 Ah 6 OPzV 600 600 780 145 206 689 - 48.4  2    €
8 OPzV 800 800 1020 191 210 80 65.1  4    €
10 OPzV 1000 1000 1280 233 110 80.6   €
12 OPzV 1200 1200 1540 275 140 95.3   €
 
  125 Ah   12 OPzV 1500 1500 1920 275 210 840 140 120.7  4    €
16 OPzV 2000 2000 2560 400 214 816 110 162.0  6    €
20 OPzV 2500 2500 3200 487 212 110 202.4  8    €
24 OPzV 3000 3000 3840 576 212  140  242.0  8    €