Συσσωρευτές 2volt ( PzS & PzB Έλξεως )

FIAMM  PzS ( Din standard )

 
•  Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-10 χρόνια.
•  Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.
•  Εγγύηση 2 έτη.
•  Προσιτό κόστος κτήσης.
•  Αστοχία υλικών < 0,5%.
•  Eύρος προϊόντων : 2volt ( 120Αh -
   1500Ah ).
FIAMM  PzB ( British standard )

 
•  Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-10 χρόνια.
•  Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.
•  Εγγύηση 2 έτη.
•  Προσιτό κόστος κτήσης.
•  Αστοχία υλικών < 0,5%.
•  Eύρος προϊόντων : 2volt ( 46Αh -
   935Ah ).
YUSUBA  PzS ( Din/En standard )

 
•  Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-8 χρόνια.
•  Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.
•  Εγγύηση 2 έτη.
•  Χαμηλό κόστος κτήσης.
•  Αστοχία υλικών < 0,5%.
•  Eύρος προϊόντων : 2volt ( 120Αh -
   1500Ah ).
YUSUBA  PzB ( British standard )

 
•  Κατασκευάζεται στην Ασία.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-8 χρόνια.
•  Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.
•  Εγγύηση 2 έτη.
•  Χαμηλό κόστος κτήσης.
•  Αστοχία υλικών < 0,5%.
•  Eύρος προϊόντων : 2volt ( 46Αh -
   935Ah ).