ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε φυλλάδια με διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις μπαταρίες. Τα φυλλάδια αυτά παρέχονται απο διάφορους κατασκευαστές μπαταριών και μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που δεν είναι απόλυτα ακριβείς.
 
 Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για μπαταρίες αυτοκινήτου. (Αγγλικά)Μπαταρίες και Inverters. (Αγγλικά)Σχεδιάγραμμα βημάτων για τον έλεγχο μπαταριών. (Αγγλικά)2Volt DIN στοιχεία βιομηχανικού τύπου. Πλήρης λίστα τύπων και συνδυασμοί κυκλωμάτων (Αγγλικά)Σχεδιάγραμμα ροής ανακύκλωσης μπαταριών (Αγγλικά)Εγχειρίδιο ασφάλειας υλικών για τον ηλεκτρολύτη μπαταριών (Αγγλικά)