ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
 
Για να παραμείνει μία μπαταρία σε καλή κατάσταση λειτουργίας, πρέπει να διατηρείται πλήρως φορτισμένη από το σύστημα φόρτισης του αυτοκινήτου. Εκεί που η μπαταρία χρησιμοποιείται ως μέσο εναλλακτικής ενέργειας, συνήθως φορτίζεται από ανεξάρτητο φορτιστή που παρέχει απ'ευθείας ρεύμα στη μπαταρία μέσω της ανόρθωσης.

Θέματα Ασφάλειας

Η σωστή χρήση των μπαταριών μολύβδου-οξέως δεν είναι επικίνδυνη εφ'όσον υπάρχουν διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις σε λειτουργία. Η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση, η επαρκής επιτήρηση καθώς και η φροντίδα σε λογικά πλαίσια θεωρούνται απαραίτητες.
 
  Φυλλάδιο ασφάλειας.
 
  Φυλλάδιο υγιεινής και ασφαλείας
 
  Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ στη συντήρηση μπαταριών.
 

Τοποθέτηση - Αντικατάσταση

Ακολουθήστε τον οδηγό μας και σε 10 απλά βήματα αφαιρέστε και εγκαταστήστε κάθε μπαταρία αυτοκινήτου. Μπορείτε να εκτυπώσετε τον οδηγό μας για να τον χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
 
  Φυλλάδιο αντικατάστασης - τοποθέτησης μπαταριών.
 

Εγγύηση Μπαταριών

Όλες οι μπαταρίες μας καλύπτονται απο εγγύηση καλής λειτουργίας λόγω εργοστασιακών λαθών ή αστοχίας υλικών. Η μπαταρία θα αντικατασταθεί αν πάψει να λειτουργεί μέσα στο χρόνο της εγγύησης και σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που περιγράφονται στο παρακάτω φυλλάδιο.
 
  Φυλλάδιο με τους όρους εγγύησης των μπαταριών μας.
 

Δοκιμή , Αποθήκευση & Φόρτιση Μπαταριών

Η δοκιμή των μπαταριών σας είναι σημαντική για τη σωστή συντήρηση της κάθε μπαταρίας και μπορεί να είναι πολύτιμη για τη χρήση ή τη διάρκεια ζωής τής. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία όταν δοκιμάζετε μπαταρίες.
 
  Φυλλάδιο δοκιμής μπαταριών.
 
  Oδηγός αποθήκευσης και φόρτισης μπαταριών.