ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 
Οι παρακάτω κατάλογοι αναφοράς χωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με τις προδιαγραφές τους. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν τύποι μπαταριών και αναγράφονται όλα τα βασικά τους χαρακτηριστικά όπως δόθηκαν απο τα ινστιτούτα ώστε να γίνεται σύγκριση των κάθε μπαταριών και έπειτα απο μετρήσεις να διαπιστώνεται μία μπαταρία ποιες προδιαγραφές πληρή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DIN
( Προδιαγραφές Γερμανίας )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών όπως τους έχει ορίσει το Deutsches Institut Fur Normung (DIN).
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ JIS
( Προδιαγραφές Ιαπωνίας )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών όπως τους έχει ορίσει το Japanese Industrial Standards (JIS).
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BCI
( Προδιαγραφές Αμερικής )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών όπως τους έχει ορίσει το Battery Council International (BCI) American.
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AUS
( Προδιαγραφές Αυστραλίας )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών όπως τους έχει ορίσει το Australian Battery Council (AUS).
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ UK
( Προδιαγραφές Αγγλίας )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών όπως τους έχει ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο (UK).