ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
 
Οι παρακάτω κατάλογοι αναφοράς χωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με τις προδιαγραφές τους. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν όλοι οι τύποι μπαταριών που υπάρχουν στην αγορά και αναγράφονται όλα τα βασικά τους χαρακτηριστικά όπως δόθηκαν απο τα ινστιτούτα ώστε να γίνεται σύγκριση των κάθε μπαταριών και έπειτα απο μετρήσεις να διαπιστώνεται μία μπαταρία ποιες προδιαγραφές πληρή.

ΣΕΙΡΑ YTZ , YT
( πχ YTZ10S , YT12B-BS )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών που ανήκουν στις σειρές YTZ , YT.
 

ΣΕΙΡΑ YTX
( πχ ΥΤΧ14-BS )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών που ανήκουν στη σειρά YTX.
 

ΣΕΙΡΑ ΥΒ
( πχ YB12A-A )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών που ανήκουν στη σειρά YB.
 

ΣΕΙΡΑ Ν 12 volt
( πχ 12N9-4B )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών 12 volt που ανήκουν στη σειρά N.
 

6 volt
( πχ 6N11D-2A )

Εδώ αναφέρονται όλοι οι τύποι των μπαταριών 6 volt.