ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    

Κυριάκος Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνος πωλήσεων για τις περιοχές Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας, Μαγνησίας.

Kινητό: 6973 680 921

   

    

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνος εισαγωγών , συντονισμού πωλήσεων.

Kινητό: 6978 244 250    email: info@gr-kiros.gr

   

     

Χαρά Κωνσταντινίδου

Υπεύθυνη λογιστηρίου , πωλήσεων νομού Πιερίας.

Kινητό: 6973 976 400    email: xarakonsta_78@yahoo.gr

  

    

Κώστας Κωνσταντινίδης

Υπεύθυνος αποθήκης.

Kινητό: 6977 843 183    email: konkonstantinidis@yahoo.gr

  

    

Ελένη Αδαμίδου

Γραμματειακή Υποστήριξη.

Kινητό: 6978 534 807    email: eladaminio@yahoo.com

  

    

Ηλίας Καζαντζίδης

Οδηγός - Αποθηκάριος Νο1.

Kινητό: 6983 480 535

  

    

Αποστόλης Κάλτσιος

Οδηγός - Αποθηκάριος Νο2.

Kινητό: 6984 433 862