ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ MARINE ( ΣΚΑΦΩΝ )

Τις μπαταρίες MARINE τις κατατάσουμε σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.
 
1. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL  ( Δείτε περισσότερα εδώ )

Συνήθως οι μπαταρίες MARINE είναι μπαταρίες διπλού σκοπού, δηλαδή εκκίνησης και βαθειάς εκφόρτισης, και πολλές φορές φέρουν εκτός απο τον κανονικό πόλο, και έναν δεύτερο ακροδέκτη βίδας απο τον οποίο μπορεί να γίνει ρευματοληψία. Οι μπαταρίες MARINE είναι πιο ενισχυμένες απο τις απλές μπαταρίες εκκίνησης για το λόγο οτι απαιτείται διαφορετική κατασκευή ώστε να αντέχει η μπαταρία και στις εκφορτίσεις. Αυτό σημαίνει πιο χοντρές πλάκες και επίσης διαφορετικές μονώσεις που δίνουν μεγαλύτερη αντοχή στις εκφορτίσεις.
 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Οι μπαταρίες MARINE κλειστού τύπου ασβεστίου αποτελούν την πιο διαδεδομένη μπαταρία τύπου MARINE εξαιτίας του χαμηλού της κόστους. Είναι μπαταρία με ρευστό ηλεκτρολύτη και δεν απαιτεί συντήρηση. Έτσι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας δε πρόκειται να βγάλει υγρά. Αποτελεί μία ενισχυμένη έκδοση των μπαταριών εκκίνησης κλειστού τύπου ασβεστίου ώστε να έχει κάποια αντοχή και στις εκφορτίσεις.
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM

Οι μπαταρίες AGM πολλές φορές συγχέονται με τις μπαταρίες GEL και πολλοί είτε άθελα είτε εσκεμένα τις ονομάζουν GEL. Εξωτερικά δεν έχουν κάποια διαφορά στην κατασκευή τους απο τις μπαταρίες GEL και δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για μπαταρία GEL ή AGM μόνον απο την εμφάνιση. Τα πλεονεκτήματα των μπαταριών AGM είναι:

(+) Δεν απαιτούν καμία συντήρηση.

(+) Πολύ ασφαλής χωρίς αναθυμιάσεις.

(+) Ικανοποιητικός χρόνος αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η μπαταρία να μη ξεφορτίζεται και χαλάει εύκολα.

(+) Χαμηλότερο κόστος κτήσης σε σχέση με τις μπαταρίες GEL.

(+) Πολύ υψηλά αμπέρ εκκίνησης


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Οι μπαταρίες τεχνολογίας GEL αποτελούν την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στις μπαταρίες. Έχουν το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με όλες τις άλλες τεχνολογίες. Τα πλεονεκτήματα των μπαταριών GEL είναι:

(+) Πάρα πολύ μεγάλος χρόνος αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η μπαταρία να μη ξεφορτίζεται και χαλάει.

(+) Εξαιρετική απόδοση σε πολύ χαμηλές αλλά και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα αμπέρ εκκίνησης των μπαταριών GEL παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δε μειώνονται σε ακραίες συνθήκες

(+) Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς.

(+) Δεν απαιτεί καμία συντήρηση.

(+) Εξαιρετικα ασφαλείς χωρίς οποιαδήποτε αναθυμίαση.

(+) Σε περίπτωση εκφόρτισης, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επαναφοράς σε σχέση με όλες τις άλλες μπαταρίες.

(+) Εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα στις βαθειές εκφορτίσεις έως και 95%.


 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ MARINE

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας της απόδοσης των διαφορετικών τεχνολογιών των μπαταριών MARINE.
 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM    ΚΛΕΙΣTOY ΤΥΠΟΥ  
ΡΕΥΜΑ
  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΜΕΤΡΙΑΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΚΑΛΗ
ΒΑΘΕΙΑ
 ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΟΤΕΠΟΤΕΠΟΤΕ
ΚΟΣΤΟΣ
 ΚΤΗΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟΑΡΚΕΤΑ
ΥΨΗΛΟ
ΜΕΤΡΙΟ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ
 ΖΩΗΣ 
10-12 ΧΡΟΝΙΑ5-8 ΧΡΟΝΙΑ4-6 ΧΡΟΝΙΑ