ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ MARINE ( ΣΚΑΦΩΝ ) - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SHARK (Delkor)

 
•  Κατασκευασμένη απο την Delkor
   Corporation.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Πρώτη εφαρμογή σε πολλά αυτοκίνητα.
•  Ενισχυμένες πλάκες για αντοχή στις
   εκφορτίσεις.
•  Διπλοί ακροδέκτες : πόλος και βίδα.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 65Ah - 100Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT (Delkor)

 
 
•  Κατασκευασμένη απο την Delkor
   Corporation.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Πρώτη εφαρμογή σε πολλά αυτοκίνητα.
•  Διπλοί ακροδέκτες : πόλος και βίδα.
•  Ενισχυμένες πλάκες για αντοχή στις
   εκφορτίσεις.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 70Ah - 110Αh ).