ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXIDE - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

    ΚΩΔΙΚΟΣ    
 C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑΤΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ EXIDE GEL G115
115ΔΙΑΓΩΝΙΑ-85026927622533,0STD-