ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT - ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑΤΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 6TN
100ΔΙΑΓΩΝΙΑ-68026927622517,5STD-