Μπαταρίες Μοτοσυκλετών / Jet Ski / ATV / RV ( Τεχνολογίας GEL )

YUSUBA  ( GEL )

 
•  Εισάγεται απο την Ασία.
•  Μέση διάρκεια ζωής 2 χρόνια.
•  Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.
•  Απόλυτα στεγανή, δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Σε περίπτωση εκφόρτισης, έχει
   περισσότερες πιθανότητες επαναφοράς σε
   σχέση με τις μπαταρίες με ηλεκτρολύτη..
•  Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες συνθήκες.
•  Χαμηλό κόστος κτήσης.
•  Αστοχία υλικών < 0,5%.
•  Eύρος προϊόντων : 6volt , 12volt.