ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ YUSUBA - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL
 Στις μπαταρίες YUSUBA παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 μηνών 
    ΚΩΔΙΚΟΣ    ΕΝΑΛ/ΚΟΣ
  ΚΩΔΙΚΟΣ  
 ΤΑΣΗ 
 Volt 
 C10 
 AH 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CCA 
 -18° 
(A)
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%
   ΣΕΙΡΑ ΥΤΧ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX4L-BS (GEL)
YB4L-B
YT4L-BS
12N4-3B
124113 x 70 x 8550C420€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX5L-BS (GEL)
YTZ7S 12N6.5-3B YT6B-3125113 x 70 x 10570C425€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX7L-BS (GEL)
YB7L-B 12N7-3B 12N7-3A127113 x 70 x 13085C430€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX7A-BS (GEL)
YTZ10S127150 x 87 x 9585C530€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX9-BS (GEL)
YTZ12S YTZ14S YT12A-BS128150 x 87 x 105120C535€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX12-BS (GEL)
-1210150 x 87 x 130180C540€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX14-BS (GEL)
-1212150 x 87 x 146200C545€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX16-BS (GEL)
YTX20A-BS YTX20CH-BS1214150 x 87 x 161190C550€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTX20L-BS (GEL)
-1218175 x 88 x 155240C555€
   ΣΕΙΡΑ ΥΤ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTR4A-BS (GEL)
-124113 x 38 x 8550C420€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT4B-BS (GEL)
-125113 x 48 x 8670C420€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT6B-3 (GEL)
-127113 x 70 x 10685C430€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT7B-BS (GEL)
-127150 x 61 x 9585C530€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT9B-BS (GEL)
-128150 x 70 x 105120C535€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT12A-BS (GEL)
-128150 x 87 x 106150C540€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT12B-BS (GEL)
-1210150 x 70 x 130180C540€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YT14B-BS (GEL)
-1212150 x 70 x 146200C545€
   ΣΕΙΡΑ ΥΤZ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTZ7S (GEL)
YT6B-3126113 x 70 x 105130C430€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTZ10S (GEL)
YTX7A-BS129150 x 87 x 95190C537€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTZ12S (GEL)
YTX9-BS1211150 x 87 x 110210C540€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YTZ14S (GEL)
YTX9-BS1211.2150 x 87 x 110225C543€
   ΣΕΙΡΑ ΥB , N 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 6N4-BS (GEL)
6N4-2A6470 x 70 x 96-Καλώδιο17€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N5L-BS (GEL)
YB5L-B 12N5-3B125119 x 60 x 13165C3/C820€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N9-BS (GEL)
YB9-B 12N9-4B129137 x 76 x 13885C3/C830€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB10L-BS (GEL)
YB10L-A2 YB10L-B21211132 x 89 x 145110C635€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB12A-BS (GEL)
YB12A-A 12N12-4A1210132 x 78 x 157120C640€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB12AL-BS (GEL)
YB12AL-A 12N12-3A1212132 x 78 x 157120C640€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB14L-BS (GEL)
YB14L-A2 YB14L-B21214132 x 89 x 164140C645€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA U1L-9MF (GEL)
12N24-41228196 x 130 x 187260C665€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA U1R-9MF (GEL)
12N24-31228196 x 130 x 187260C665€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB30L-BS (GEL)
YIX30L1228168 x 127 x 177310C675€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB30CL-BS (GEL)
- 1230168 x 132 x 192340C685€
 Στις μπαταρίες YUSUBA παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 μηνών