ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ YUSUBA - ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ
    ΚΩΔΙΚΟΣ    ΕΝΑΛ/ΚΟΣ
  ΚΩΔΙΚΟΣ  
 ΤΑΣΗ 
 Volt 
 C10 
 AH 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CCA 
 -18° 
(A)
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%
   ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6volt 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 6N4-2A
-6471 x 71 x 9625Καλώδιο10€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 6N6-3B
-6699 x 57 x 12050C115€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA B39-6
-67126 x 48 x 12660C220€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 6N11-2D
-611151 x 71 x 10090C225€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 6N12A-2D
-612155 x 56 x 11495C225€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA B38-6A
-613119 x 83 x 161105C225€
   ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12volt 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB3L-B
-12398 x 55 x 11030C117€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB5L-BS
12N5-3B125120 x 62 x 12850C222€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N5.5-3B
-125.5138 x 61 x 13160C225€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N5.5A-3B
-125.5104 x 91 x 11560C225€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB7B-B
12N7A(B)-4A127146 x 59 x 13070C3/C925€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB7BL-B
12N7A(B)-3A127146 x 59 x 13070C2/C925€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB7C-A
-128130 x 90 x 11680-30€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB9-B
12N9-4B-1129137 x 76 x 14090-27€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB9L-A2
12N9-3B129137 x 76 x 14090-27€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB10L-A2
12N10-3B1211136 x 91 x 146140-35€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB12A-A
12N12-4A612135 x 81 x 161135-35€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB12AL-A
12N12-3B1212135 x 81 x 161135-35€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB14-A2
12N14-4A1214135 x 91 x 167160-40€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB14L-A2
12N14-3B1214135 x 91 x 167160-40€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB16AL-A2
-1216205 x 70 x 162190-45€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB16B-A1
ΚΩΝΙΚΗ1216160 x 90 x 161180-45€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB16CL-B
-1219175 x 100 x 175230-50€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA HCB16A-A
-1216146 x 88 x 180140-45€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 51913
-1219186 x 82 x 171100-45€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N24-3
12N24-31228186 x 125 x 176220-55€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 12N24-4
12N24-41228186 x 125 x 176220-55€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA YB30CL-B
-1230168 x 132 x 192300-60€
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 53211
MIATA MX5 1232233 x 132 x 168360-75€