ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι μπαταρίες εκκίνησης ανοιχτού τύπου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.
 
1. ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
2. ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των μπαταριών εκκίνησης ανοιχτού τύπου είναι :

Α. Οι μπαταρίες ξηράς φόρτισης μπορούν να αποθηκευθούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να ενεργοποιηθούν όταν χρειαστεί.

Β. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νερού σε περίπτωση απώλειάς του,συνήθως απο υπερφόρτιση ή αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Γ. Σχετικά χαμηλό αρχικό κόστος κτήσης.

Δ. Οι μπαταρίες ξηράς φόρτισης λόγω κατασκευής ενδείκνυνται για παλεού τύπου αυτοκίνητα όπου τα δυναμό τους φορτίζουν γενικά κοντά στα 14volt ή και χαμηλότερα.

Ε. Οι μπαταρίες ξηράς φόρτισης φορτίζουν πιο εύκολα απο τις μπαταρίες ασβεστίου ή κλειστού τύπου.

Ζ. Ο έλεγχος της μπαταρίας είναι ευκολότερος και πιο άμεσος έχοντας πρόσβαση στα στοιχεία της εφόσον ανοίγουν τα πώματα.


ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των μπαταριών εκκίνησης ανοιχτού τύπου είναι :

Α. Οξείδωση του χώρου τοποθέτησης της μπαταρίας λόγω υπερχείλησης των υγρών της.

Β. Συχνός έλεγχος της στάθμης των υγρών της μπαταρίας (ισχύει για της μπαταρίες ξηράς φόρτισης).

Γ. Δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό της μπαταρίας και μπορεί να πειραχθεί απο επίβουλους αλλά και αναρμόδιους με αποτέλεσμα τη ζημιά της μπαταρίας.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας της απόδοσης των μπαταριών εκκίνησης ανοιχτού τύπου.
 
 ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ 
 (ασβεστίου/ασβεστίου) 
  ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ  
(ασβεστίου/αντιμονίου)
  ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
ΡΕΥΜΑ
  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗ /
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ
 ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΟΣΤΟΣ
 ΚΤΗΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟΜΕΤΡΙΟΧΑΜΗΛΟ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΟΤΕΠΟΤΕΣΥΧΝΑ