ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ YUSUBA - ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (DIN) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 55084
50-         +2103602091751759,0STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 56111
61-         +2554802441751759,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 57412
74-         +31055027917519012,7STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 60044
100-         +48076035317519014,5STDB3 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (JIS) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA NS60LS
45-         +-4002381292279,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA NS60S
45+         --4002381292279,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 80D26R
75+         -30055027217322513,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 80D26L
75-         +30055027217322513,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 95D31L
90-         +-70030617322514,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 95D31R
90+         --70030617322514,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA N100L
100-         +-70041617322516,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 60528
110-         +-72033017323917,0STD- 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 64020
140 +
 -
50085050518222522,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA 68032
180 +
 -
600115050922522828,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA N200L
200 +
 -
600115051526924132,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUSUBA N225L
225 +
 -
650125051526924134.5STD-