ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM )

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM-POWER

 
•  Εισάγεται απο την Ευρωπαική Ένωση.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Διαθέσιμες σε ευρωπαικού τύπου κουτιά.
•  Δυνατότητα εκφόρτισης έως 80%.
•  Ιδανική Μπαταρία διπλού σκοπού για
   εκκίνηση και βαθειά εκφόρτιση.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 70Ah - 110Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ DEKA

 
•  Εισάγεται απο την East Penn Manufacturing.
•  MADE IN USA.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Δυνατότητα εκφόρτισης έως 80%.
•  Ιδανική Μπαταρία διπλού σκοπού για
   εκκίνηση και βαθειά εκφόρτιση.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Πολύ υψηλά ρεύματα εκκίνησης.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 5-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 55Ah - 100Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ODYSSEY

 
•  Κατασκευασμένη απο τη ENERSYS.
•  MADE IN USA ή MADE IN UK.
•  Στρατιωτικές προδιαγραφές.
•  Δυνατότητα εκφόρτισης έως 80%.
•  Ιδανική Μπαταρία διπλού σκοπού για
   εκκίνηση και βαθειά εκφόρτιση.
•  Απίστευτη αντοχή και επιδόσεις.
•  Κλειστού τύπου που δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Εγγύηση έως 3 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 5-10 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 8Ah - 125Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXIDE MAXXIMA-ORBITAL

 
•  Κατασκευασμένη απο τη EXIDE.
•  Κλειστού τύπου που δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Δυνατότητα εκφόρτισης έως 80%.
•  Ιδανική Μπαταρία διπλού σκοπού για
   εκκίνηση και βαθειά εκφόρτιση.
•  Κυλινδρικού τύπου στοιχεία.
•  Αστοχία έως 0,2%.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 5-8 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt 55Αh .