Συσσωρευτές 2volt ( Έλξεως - Εφεδρικής Λειτουργίας )

Τους συσσωρευτές 2volt τους κατατάσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.
 
1. PzS Έλξεως  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
2. OPzS Εφεδρικής λειτουργίας  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
3. OPzV Εφεδρικής λειτουργίας  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
 

PzS Έλξεως

Οι συσσωρευτές 2volt PzS Έλξεως χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές και όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο ενέργειας και και αξιοποιστίας. Είναι συσσωρευτές που δέχονται εκφόρτιση έως και το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας με μεγάλης έντασης ρεύματα. Επίσης δέχονται υψηλής έντασης ρεύματα κατα τη φόρτιση ώστε να είναι διαθέσιμοι το συντομότερο δυνατόν.
 

OPzS Εφεδρικής λειτουργίας

Οι συσσωρευτές 2volt OPzS εφεδρικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα, σε UPS , στις τηλεπικοινωνίες καθώς και όπου απαιτούνται συσσωρευτές αξιόπιστοι με μεγάλη διάρκεια ζωής. Το διαφανείς κιβώτιό τους είναι χαρακτηριστικό αυτών των συσσωρευτών και βοηθάει στον εύκολο οπτικό έλεγχο των υγρών τους.
 

OPzV Εφεδρικής λειτουργίας

Οι συσσωρευτές 2volt OPzV εφεδρικής λειτουργίας είναι κλειστού τύπου και συνδυάζουν την τεχνολογία GEL με την κατασκευή σωληνωτής πλάκας των 2volt συσσωρευτών. Είναι συσσωρευτές με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και απαιτούν μηδενική συντήρηση καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2VOLT ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας της απόδοσης των 2volt συσσωρευτών.
 
  PzS    OPzS    OPzV  
ΜΕΓΙΣΤΟ
  ΡΕΥΜΑ  
ΜΕΤΡΙΟΣΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 (ενεργοποιημένος) 
ΜΕΤΡΙΟΣΜΕΤΡΙΟΣΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΕΙΑ
 ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  
ΧΡΟΝΟΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
  ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΟΣ  ΣΥΧΝΟΣΠΟΤΕ
ΚΥΚΛΟΙ
 ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
700-10001000-15001000-1500