ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ( ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ )

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SHARK (Delkor)

 
•  Κατασκευασμένη απο την Delkor
   Corporation.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Πρώτη εφαρμογή σε πολλά αυτοκίνητα.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 35Ah - 210Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT (Delkor)

 
 
•  Κατασκευασμένη απο την Delkor
   Corporation.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Πρώτη εφαρμογή σε πολλά αυτοκίνητα.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 40Ah - 225Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ RAYLINE

 
•  Κατασκευασμένη απο τη YUASA.
•  Κλειστού τύπου που δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Αστοχία απο 0,5% έως 1%.
•  Διαθέτουν δείκτη φόρτισης (ματάκι).
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Μέση διάρκεια ζωής 3-5 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 40Ah - 180Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXPANDED

 
•  Κατασκευασμένη απο τη YUASA.
•  Κλειστού τύπου που δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Μολύβδου, υβριδικής
   τεχνολογίας.
•  Αστοχία απο 0,5% έως 1%.
•  Διαθέτουν δείκτη φόρτισης (ματάκι).
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Μέση διάρκεια ζωής 3-5 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 40Ah - 180Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ MAGNUM POWER

 
•  Κατασκευασμένη στην Ευρώπη.
•  Κατασκευή 100% στεγανή χωρίς
   συντήρηση.
•  Ασβεστίου / Ασβεστίου.
•  Αστοχία απο 0,2% έως 0,5%.
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Ενισχυμένες πλάκες - Αυξημένο βάρος.
•  Μεγάλα ρεύματα εκκίνησης.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-6 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 55Ah - 100Αh ).