ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / JET SKI / ATV / RV

Τις μπαταρίες μοτοσυκλετών τις κατατάσουμε σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.
 
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
3. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
4. ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Οι μπαταρίες τεχνολογίας GEL αποτελούν την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στις μπαταρίες μοτοσυκλετών. Έχουν το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με όλες τις άλλες τεχνολογίες. Τα πλεονεκτήματα των μπαταριών GEL είναι:

(+) Πάρα πολύ μεγάλος χρόνος αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η μπαταρία να μη ξεφορτίζεται και χαλάει.

(+) Εξαιρετική απόδοση σε πολύ χαμηλές αλλά και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τα αμπέρ εκκίνησης των μπαταριών GEL παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δε μειώνονται σε ακραίες συνθήκες

(+) Εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς.

(+) Δεν απαιτεί καμία συντήρηση.

(+) Εξαιρετικα ασφαλείς χωρίς οποιαδήποτε αναθυμίαση.

(+) Σε περίπτωση εκφόρτισης, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επαναφοράς σε σχέση με όλες τις άλλες μπαταρίες.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM

Οι μπαταρίες AGM πολλές φορές συγχέονται με τις μπαταρίες GEL και πολλοί είτε άθελα είτε εσκεμένα τις ονομάζουν GEL. Εξωτερικά δεν έχουν κάποια διαφορά στην κατασκευή τους απο τις μπαταρίες GEL και δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για μπαταρία GEL ή AGM μόνον απο την εμφάνιση. Τα πλεονεκτήματα των μπαταριών AGM είναι:

(+) Δεν απαιτεί καμία συντήρηση.

(+) Πολύ ασφαλείς χωρίς αναθυμίασεις.

(+) Ικανοποιητικός χρόνος αποθήκευσης, με αποτέλεσμα η μπαταρία να μη ξεφορτίζεται και χαλάει εύκολα.

(+) Χαμηλώτερο κόστος κτήσης σε σχέση με τις μπαταρίες GEL.


 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ

Οι μπαταρίες κλειστού τύπου με υγρά είναι και αυτές μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση. Σε ακραίες συνθήκες μπορεί να βγάλουν υγρά και να προκαλέσουν οξειδώσεις στο χώρο τοποθέτησής τους. Συνήθως δεν είναι ενεργοποιημένες και συνοδεύονται στη συσκευασία τους με τα υγρά τους. Το κόστος κτήσης τους είναι πολύ χαμηλό και συγκρίσιμο με τις μπαταρίες ανοιχτού τύπου.
 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ

Οι μπαταρίες ανοιχτού τύπου είναι οι κλασικές μπαταρίες με πώματα οι οποίες έχουν το χαμηλότερο κόστος κτήσης και αποτελούν τη φθηνότερη λύση για κάθε περίπτωση. Οι μπαταρίες αυτές έχουν χαμηλότερες προδιαγραφές κατασκευής σε σχέση με τις μπαταρίες κλειστού τύπου και GEL/AGΜ και αποδίδουν λιγότερα αμπέρ εκκίνησης. Απαιτούν συντήρηση συχνά και πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή ώστε να μη προκαλέσουν ζημιά λόγω υπερχειλήσεων στα οχήματα που τοποθετούνται.
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας της απόδοσης των διαφορετικών τεχνολογιών των μπαταριών για μοτοσυκλέτες.
 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM    ΚΛΕΙΣTOY  
ΤΥΠΟΥ
  ΑΝΟΙΧΤΟΥ  
ΤΥΠΟΥ
ΡΕΥΜΑ
  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΜΕΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΚΑΛΗΜΕΤΡΙΑ
ΒΑΘΕΙΑ
 ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΚΑΛΗΚΑΛΗΜΕΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΟΤΕΠΟΤΕΠΟΤΕΣΥΧΝΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
 ΚΤΗΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟΑΡΚΕΤΑ
ΥΨΗΛΟ
ΧΑΜΗΛΟΠΟΛΥ
ΧΑΜΗΛΟ