ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT ( DELKOR ) - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (DIN) 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55065
50+         -21042020917519012,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 55066
50-         +21043020917517512,3 STD B3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 55084
50-         +21042020917519012,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 55566
55-         +22043024417517513,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 55584
55-         +21042020917519013,2STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 56077
60-         +30052524417517514,2STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 56219
62-         +25553524417519014,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 56220
62+         -25553524417519014,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 57412
74-         +30051030217519017,0STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 57430
74-         +32056027917517516,7STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58039
80-         +42065027917517518,2STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58040
80-         +40061027917519018,5STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58049
80-         +45072031517519019,0STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 60027
100-         +50080038017519023,5STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 60044
100-         +45066038017519022,5STDB3 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (JIS) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF DF40AL
40-         +-35019714022710,8SMLB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 42B20L
40-         +-27419712922710,5SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 42B20
40+         --27419712922710,5SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 54530
45-         +-32523812922712,8SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 54531
45+         --32523812922712,8SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 54539
45-         +-32523812922712,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 54599
45+         --32523812922712,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF N60R
60+         --55023117320815,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF N60L
60-         +-55023117320815,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 70D23L
65-         +24051023117322515,8STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 70D23R
65+         -24051023117322515,8STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58530
85-         +40063027217322518,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58531
85+         -40063027217322518,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 60032
100-         +-70030617322521,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 60033
100+         --70030617322521,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 61018
110-       +-78033017323927,0STD- 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 63513
135 +
 -
50085050518223437,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 66013
160 +
 -
55092050921523443,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 68032
180 +
 -
600105050921523446,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 72518
225 +
 -
700116051227724155,0STD- 
   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BCI) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 58-610
55+         --610243185177-STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 75-650
65+         --650230179186-USB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT (Delkor) MF 78DT-730
75+         --730260179205-DTB1 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   MARINE 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M24
70+         --490275172229-MARINEB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M27
90+         --570320172229-MARINEB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M31
115-       +-73033017323926,5MARINE-