ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SHARK ( DELKOR ) - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (DIN) 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 54316
43-         +21043020917517512,3 STD B3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 54459
44-         +21042020917519012,8STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 54464
44+         -21042020917519012,8STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 54519
45-         +22043024417517513,8STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55066
50-         +21042020917519013,2STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55457
54-         +30052524417517514,2STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55559
55-         +25553524417519014,3STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55565
55+         -25553524417519014,3STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56030
60-         +25553524417519014,8STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56031
60+         -25553524417519014,8STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56530
65-         +32056027917517516,7STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56638
66-         +30051030217519017,0STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 57539
75-         +42065027917517518,2STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 57540
75-         +40061030717519018,5STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 58827
88-         +45066038017519022,5STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 60038
100-         +50080038017519023,5STDB3 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (JIS) 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF DF35AL
35-         +-30019714022710,5SMLB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF DF40AL
40-         +-35019714022710,8SMLB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS40Z
35+         --27419712922710,5SML- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS40ZL
35-         +-27419712922710,5SML- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS60
45+         --32523812922712,8SML- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS60L
45-         +-32523812922712,8SML- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS60LS
45-         +-32523812922712,8STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF NS60S
45+         --32523812922712,8STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55D23R
55+         --55023117320815,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 55D32L
55-         +-55023117320815,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56068
60-         +24051023117322515,8STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 56069
60+         -24051023117322515,8STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 57024
70+         -36055027217322517,5STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 57029
70-         +36055027217322517,5STDB3 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 90D26R
75+         -40063027217322518,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 90D26L
75-         +40063027217322518,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 95D31R
80+         --65030617322520,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 95D31L
80-         +-65030617322520,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 105D31R
90+         --70030617322521,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 105D31L
90-         +-70030617322521,5STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 59615
96-         +-73033017323925,5STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 60800
108-         +-78033017323927,0STD- 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF N120
120 +
 -
-75050518223434,0STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 145F51
135 +
 -
50085050518223437,0STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 63513
135 +
 -
55092050921523443,5STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 165G51
160 +
 -
600105050921523446,0STD- 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 71014
210 +
 -
700116051227724155,0STD- 
   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BCI) 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 58-610
48+         --610243185177-STDB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 75-650
60+         --650230179186-USB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF 78DT-730
70+         --730260179205-DTB1 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   MARINE 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M24
65+         --490275172229-MARINEB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M27
80+         --570320172229-MARINEB1 
Mπαταρία Shark (Delkor) MF M31
100-         +-73033017323926,5MARINE-