ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT - ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑ
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (DIN) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54465
44-         +21036020917517511,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 55066
50-         +23043020917517512,3 STD B3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 55084
50-         +23043020917519012,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 55566
55-         +25548024417517513,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 55559
55-         +25548024417519014,2STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 56219
62-         +30053524417519014,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 56220
62+         -30053524417519014,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 56638
66-         +34060027917519016,7STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 57230
72-         +36064027917517517,4STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 57412
74-         +40068027917519017,5STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 57413
74+         -40068027917519017,5STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 58049
80-         +42064031517519018,8STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 58815
88-         +45068035317517521,0STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 60044
100-         +48076035317519022,5STDB3 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (JIS) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54020
40-         +-27419712922710,5SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54021
40+         --27419712922710,5SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54084
40-         +-30519714022710,8SMLB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54523
45-         +-32523812922712,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54524
45+         --32523812922712,8STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54530
45-         +-32523812922712,8SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 54531
45+         --32523812922712,8SML- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 56068
60-         +24051023117322515,8STDB9 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 56069
60+         -24051023117322515,8STDB9 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 57024
70+         -30055027217322517,0STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 57029
70-         +30055027217322517,0STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 58530
85-         +40068027217322518,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 58531
85+         -40068027217322518,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 105D31L
90-         +-64030617322521,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 105D31R
90+         --64030617322521,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 60032
100-         +-70030617322522,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 60033
100+         --70030617322522,5STDB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 61047
110-         +-78033017323925,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 1000LA
110ΚΕΝΤΡΟ-85033017323927,0STD- 
  
    ΚΩΔΙΚΟΣ     C20 
 AH 
 ΔΙΑΤΑΞΗ 
 ΠΟΛΩΝ 
ΑΜΠ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΒΑΡΟΣ
kg
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥΒΑΣΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
DIN
(6.0V)
SAE
(7.2V)
ΜΗΚ.
mm
ΠΛΑΤ.
mm
ΥΨΟΣ
mm
   ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 62034
120 +
 -
50085050518223437,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 64020
140 +
 -
50085050518223437,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 64023
140-         +50085050518223437,0STDB3 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 66514
165 +
 -
55092050921523443,5STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 68032
180 +
 -
600105050921523446,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 70032
200 +
 -
600105050921523446,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 72518
225 +
 -
700116051227724155,0STD- 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 73011
230 +
 -
700116051227724155,0STD- 
   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (BCI) 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 75-650
65+         --650230179186-USB1 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ PILOT 78-730
75+         --730260179205-USB1