ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 

Η σωστή χρήση των μπαταριών μολύβδου-οξέως δεν είναι επικίνδυνη εφ'όσον υπάρχουν διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις σε λειτουργία. Η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση, η επαρκής επιτήρηση καθώς και η φροντίδα σε λογικά πλαίσια θεωρούνται απαραίτητες.
 
 
  Φυλλάδιο ασφάλειας.
 
  Φυλλάδιο υγιεινής και ασφαλείας
 
  Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ στη συντήρηση μπαταριών.