ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι μπαταρίες εκκίνησης κλειστού τύπου χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.
 
1. ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL  ( Δείτε περισσότερα εδώ )
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των μπαταριών εκκίνησης κλειστού τύπου είναι :

Α. Δεν χρειάζονται συντήρηση μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Β. Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο αποθήκευσης , απο 8 έως 24 μήνες ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους.

Γ. Σε σωστή χρήση και λειτουργία δε βγάζουν ηλεκτρολύτη με αποτέλεσμα την οξείδωση του χώρου τοποθέτησης.

Δ. Οι μπαταρίες τεχνολογίας AGM και GEL μπορούν να λειτουργούν και πλαγίως εκτός απο την όρθια στάση.

Ε. Οι μπαταρίες τεχνολογίας AGM και GEL δεν αποτελούν εμπόρευμα επικίνδυνο όπως οι μπαταρίες υγρού ηλεκτρολύτη με αποτέλεσμα να μπορούν να μεταφερθούν απο κάθε μέσο πιο οικονομικά και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των μπαταριών εκκίνησης κλειστού τύπου είναι :

Α. Σε περίπτωση υπερφόρτισης της μπαταρίας, εξατμίζεται το νερό που υπάρχει στον ηλεκτρολύτη και φεύγει στην ατμόσφαιρα απο τις βαλβίδες ασφαλείας με αποτέλεσμα να χαλάει ο κύκλος του νερού εσωτερικά της μπαταρίας και να αχρηστεύεται.

Β. Σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, εξατμίζεται το νερό που υπάρχει στον ηλεκτρολύτη και φεύγει στην ατμόσφαιρα απο τις βαλβίδες ασφαλείας με αποτέλεσμα να χαλάει ο κύκλος του νερού εσωτερικά της μπαταρίας και να αχρηστεύεται.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Παρακάτω υπάρχει ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας της απόδοσης των μπαταριών εκκίνησης κλειστού τύπου.
 
  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL  
ΡΕΥΜΑ
  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗ /
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΠΟΛΥ ΚΑΛΗΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΒΑΘΕΙΑ
 ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ 
ΜΕΤΡΙΑΠΟΛΥ ΚΑΛΗΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ