ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PILOT

 
•  Κατασκευασμένη στην Ν.Κορέα.
•  Ξηράς Φόρτισης χωρίς υγρά.
•  Έυκολος έλεγχος μπαταρίας.
•  Αστοχία έως < 1%.
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Μέση διάρκεια ζωής 2-4 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 100Αh ).
POWERTECH

 
•  Εισάγεται απο την Ευρώπη.
•  Ασβεστίου με υγρά.
•  Πολύ υψηλά ρεύματα εκκίνησης 1000A EN.
•  Δεν απαιτεί συντήρηση.
•  Εγγύηση έως 1 έτος.
•  Μέση διάρκεια ζωής 3-6 χρόνια.
•  Χαμηλό κόστος κτήσης.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 120Αh ).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ DEKA

 
•  Εισάγεται απο την East Penn Manufacturing.
•  MADE IN USA.
•  Ξηράς Φόρτισης χωρίς υγρά.
•  Μηδενική αστοχία υλικών - κατασκευής.
•  Yψηλά ρεύματα εκκίνησης 850A EN.
•  Εγγύηση έως 2 έτη.
•  Μέση διάρκεια ζωής 4-7 χρόνια.
•  Eύρος προϊόντων : 12volt ( 120Αh ).